NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chuyên đềCHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÚ

 

Thứ 6 ngày 30 tháng 06 năm 2017

 

16h    – 16h30   :   Tiếp đón đại biểu

 

16h30 – 16h45   :   Phát biểu khai mạc

–         PGS.TS Bùi Văn Lệnh (Đại diện ban tổ chức)

–         GS Đặng Văn Dương ( Đại diện tổ chức Học Mãi tại Việt Nam)

–         TS Glenn McNally (Đại diện cho tổ chức RAB)

–         Công ty Siemens

 

16h45 – 17h40   :   Phương pháp tiếp cận chẩn đoán hình ảnh các bệnh lý vú (TS. Trina Whittaker).

 

17h40 – 18h40   :   Ung thư vú (TS. Roshi Kamyab).

 

18h40 – 19h40   :   Hướng dẫn quy trình chẩn đoán hình ảnh các bệnh lý vú (TS. Trina Whittaker).

 

  Thứ 7 ngày 01 tháng 07 năm 2017

 

14h00 – 15h00   :   Các tổn thương vú lành tính (TS. Roshi Kamyab).

 

15h00 – 16h30   :   Thiết lập trung tâm chẩn đoán hoặc sàng lọc  bệnh lý vú.

(TS. Trina Whittaker & TS. Roshi Kamyab).

16h30 – 17h00   :   Thảo luận.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

Chuyên đề: SẢN PHỤ KHOA

 

Chủ nhật ngày 02 tháng 07 năm 2017 

 

08h30 – 09h30   :   Siêu âm thai quý I (TS. Glenn McNally)

 

09h30 – 10h30   :   Chửa ngoài tử cung (TS. Emmeline Lee)

 

10h30 – 11h30   :   Thai chậm phát triển (TS. Glenn McNally)

 

11h30 – 12h00   :   Thảo luận

 

12h00 – 14h00   :   Nghỉ trưa

 

14h00 – 15h00   :   Chẩn đoán hình ảnh bệnh lý rau thai.

(TS. Emmeline Lee)

 

15h00 – 16h00   :   Lạc nội mạc tử cung (TS. Glenn McNally)

 

16h00 – 17h00   :   Chẩn đoán hình ảnh cấp cứu ở phụ nữ

(TS. Emmeline Lee)

 

17h00 – 17h15   :   Thảo luận.

 

 

 

NỘI DUNG HỘI THẢO

 

Chuyên đề: SẢN PHỤ KHOA

 

Chủ nhật ngày 02 tháng 07 năm 2017 

 

08h30 – 09h30   :   Siêu âm thai quý I (TS. Glenn McNally)

 

09h30 – 10h30   :   Chửa ngoài tử cung (TS. Emmeline Lee)

 

10h30 – 11h30   :   Thai chậm phát triển (TS. Glenn McNally)

 

11h30 – 12h00   :   Thảo luận

 

12h00 – 14h00   :   Nghỉ trưa

 

14h00 – 15h00   :   Chẩn đoán hình ảnh bệnh lý rau thai.

(TS. Emmeline Lee)

 

15h00 – 16h00   :   Lạc nội mạc tử cung (TS. Glenn McNally)

 

16h00 – 17h00   :   Chẩn đoán hình ảnh cấp cứu ở phụ nữ

(TS. Emmeline Lee)

 

17h00 – 17h15   :   Thảo luận.