HÔNG BÁO TUYỂN DỤNG:

Bệnh viện ung bướu Hà Nội cần tuyển Bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh. Cụ thể như sau:
– Số lượng:  01
– Yêu cầu:
                     + Nam giới
                     + Tốt nghiệp chuyên khoa định hướng chẩn đoán hình ảnh trở lên (ưu tiên tốt nghiệp định hướng loại giỏi)
                     + Có tư chất thông minh
– Thời gian nộp hồ sơ và  chi tiết xin liên hệ: BS Hướng – Trưởng khoa CĐHA  bệnh viện ung bướu Hà Nội (SĐT: 0912494732).