Các bạn có thể xem và Download bài giảng lớp tập huấn siêu âm vú tháng 10 năm 2018 của Ths. BS Đoàn Tiến Lưu và Ths. BS Lê Duy Chung, Khoa chẩn đoán hình ảnh BV Đại Học Y Hà Nội bằng cách click chuột vào ảnh dưới để đây.