THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN TỤC CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN TẠI KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2019
Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại Hoc Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa ngắn hạn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh như sau: Các khóa học và đối tượng tuyển sinh: Địa điểm đào tạo...