Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội – Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh khóa đào tạo thực hành chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh cụ thể như sau:

Xin thông báo cho các đồng nghiệp quan tâm.