Tập thể khoa CĐHA- bệnh viện Đại Học Y Hà Nội
[caption id="attachment_663" align="aligncenter" width="3843"] Tập thể khoa CĐHA - Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội[/caption] [caption id="attachment_660" align="aligncenter" width="4032"] Kỹ thuật viên khoa CĐHA- Bệnh viện Đại học y Hà Nội[/caption] [caption id="attachment_671" align="aligncenter" width="1242"] PGS TS Bùi Văn Lệnh và các chị em điều dưỡng khoa CĐHA[/caption]...