THƯ MỜI HỘI THẢO QUỐC TẾ 2017
THƯ MỜI HỘI THẢO QUỐC TẾ 2017 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ 2017 Trân trọng kính mời: Các bác sỹ chẩn đoán hình ảnh Đến dự: “Hội thảo quốc tế chuyên đề chẩn đoán hình ảnh vú và sản phụ khoa”. Diễn giả: Các...