CÁC TỔN THƯƠNG DẠNG NANG NỘI SỌ TRÊN CHT VÀ CLVT

BS Nguyễn Duy Thắng

Khoa CĐHA – BV ĐHY Hà Nội