Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, tiền sử khoẻ mạnh. Xuất hiện liệt mặt bên trái vào buổi sáng ngủ dậy. Không có các bất thường khác kèm theo. Bệnh cảnh lâm sàng nghĩ đến do nhiễm lạnh hoặc viêm. Hãy xem ảnh chụp cộng hưởng từ…

Trên xung Ciss thấy dây VII bên trái kích thước to, tăng tín hiệu hơn bên phải (mũi tên)

Xung T1 không tiêm thuốc đối quang: không có gì khác biệt hai bên

Xung T1 sau tiêm đối quang: thấy đoạn 2 của dây VII bên trái ngấm thuốc mạnh hơn hẳn bên phải. Đặc điểm ngấm thuốc mạnh nhưng bờ viền không rõ nét – đặc điểm này rất quan trọng để phân biệt với Swchannoma đoạn 2 dây VII. Chẩn đoán xác định: viêm dây VII bên trái. Tác nhân thường gặp nhất trong bệnh cảnh này là do virus. Bệnh nhân sẽ được điều trị chống viêm.

Nhận xét:

– Về protocol chụp: để chẩn đoán viêm dây VII trên cộng hưởng từ cần chụp trên máy 1.5T trở lên. Chỉ cần 3 xung: FIESTA (với máy GE) hoặc CISS 3D (với máy Siemens), lát cắt mỏng 0,4 mm với máy 3T; 0,6 mm với máy 1.5T với trường cắt khu trú ở xương đá. T1 trước và sau tiêm đối quang với bề dày 2.5 mm khu trú ở xương đá.

– Chẩn đoán phân biệt: schwannoma dây VII.