Xin giới thiệu bài giảng “chẩn đoán hình ảnh ung thư biểu mô tuyến vú tại chỗ” của BS Lê Duy Chung – Khoa chẩn đoán hình ảnh BV ĐH Y Hà Nội