Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội – Trường Đại Học Y Hà Nội kết hợp với Khoa chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 20, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tuyển sinh: Bác sỹ đa khoa, Bác sỹ chuyên khoa Nhi
  2. Thời gian đào tạo: tập trung, 03 tháng.
  3. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 25 tháng 11 năm 2019

Chi tiết xin xem thông báo dưới đây: