Căn cứ thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y Tế về hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế. Căn cứ Quy định hoạt động đào tạo y tế liên tuc của Trường Đại Học Y Hà Nội ban hành theo quyết định số 2800/QĐ-DHYHN ngày 28/07/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Y Hà Nội. Trường Đại Học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp CME về chẩn đoán hình ảnh năm 2018. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng Bác sỹ.

– Các lớp CME:

+ “Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp”

+ “Cộng hưởng từ tổng quát cẩn đoán các bệnh lý thường gặp”

– Đối tượng tuyển sinh:

+ Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ y học cổ truyền/ Bác sĩ Răng Hàm Mặt/Bác sĩ Y học dự phòng có chứng chỉ Định hướng chuyên khóa Chẩn đoán hình ảnh;

+ Bác sỹ chuyên khoa cấp I, Bác sỹ chuyên khoa cấp II, Bác sỹ Nội trú và Thạc sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh.

– Cơ sở đào tao (lý thuyết và thực hành): Tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

– Thời gian đào tạo: 03 tháng, học tập trung giờ hành chính;

– Chứng chỉ: Do Trường Đại Học Y Hà Nội cấp theo quy định.

Để xem chi tiết  thông báo xin vui lòng click vào đây.

2. Đối tượng Kĩ thuật viên.

– Các lớp CME:

+ “Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tổng quát”

+ “Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tổng quát”

– Đối tượng tuyển sinh:

+ Kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh làm việc trong và ngoài công lập;

+ Kỹ thuật viên đã tốt nghiệp hệ kỹ thuật viên hình ảnh học trình độ từ trung cấp trở lên muốn được học thêm.

– Cơ sở đào tao (lý thuyết và thực hành): Tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

– Thời gian đào tạo: 03 tháng, học tập trung giờ hành chính;

– Chứng chỉ: Do Trường Đại Học Y Hà Nội cấp theo quy định.

Để xem chi tiết thông báo xin vui lòng click vào đây.