Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội – Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Hội chẩn đoán hình ảnh xuyên biên giới tổ chức hội thảo “Chẩn đoán hình ảnh ung thư” với mục tiêu giúp các đồng nghiệp cập nhật kiến thức về chẩn đoán hình ảnh ung thư.

Các báo cáo viên là các chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm thuộc Hội chẩn đoán hình ảnh xuyên biên giới thuyết trình.

Đối tượng tham gia: Là các Bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, các Bác sỹ chuyên khoa ung bướu và các bác sỹ quan tâm.

Hồ sơ đăng kí và hình thức đăng kí cụ thể có trong thông báo dưới.

Đăng kí trực tuyến theo đường link sau:

http://hpec.hmu.edu.vn/vn/tID1850_Dang-ky-hoi-thao.html

Xin được thông báo!