CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH NHÂN ĐẠO "CHUNG SỨC HÀNH ĐỘNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG" TẠI TỈNH LÀO CAI, THÁNG 12 NĂM 2017
CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH NHÂN ĐẠO "CHUNG SỨC HÀNH ĐỘNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG" TẠI TỈNH LÀO CAI, THÁNG 12 NĂM 2017 Chương trình khám bệnh nhân đạo "chung tay hành động vì sức khỏe cộng đồng" tại tỉnh Lào Cai với sự phối hợp của: Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội, Sở Y tế Lào Cai,...