Bài 1: Các tư thế chụp XQ và ý nghĩa các tư thế chụp

Bài 2: XQ  trật khớp cổ tay.

Bài 3: Vai trò chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý cơ xương khớp.