Trân trọng cảm ơn quý khách đã đăng ký tin thư từ website của khoa Chẩn đoán hình ảnh – ĐHY Hà Nội.

Hãy kiểm tra email của bạn, và hoàn tất việc đăng ký theo hướng dẫn trong email.

Trân trọng,