KTV đang hướng dẫn bệnh nhân chụp XQ trên hệ thống máy chụp XQ kỹ thuật số DR.