Lễ khai giảng khóa siêu âm tổng quát do Khoa và Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội – Trường Đại Học Y Hà Nội phối hợp tổ chức.