KTV đang hướng dẫn bệnh nhân chụp cộng hưởng từ (MRI) trên hệ thống máy chụp MRI 1.5 Tesla