Xin giới thiệu bài giảng “siêu âm mạch máu chi dưới” của Bác sĩ Đặng Thị Bích Nguyệt – Khoa chẩn đoán hình ảnh BV ĐH Y Hà Nội.