Bệnh lý thần kinh mất Myelin bán cấp của tủy sống – BS Phạm Hồng Cảnh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.