Chẩn đoán hình ảnh bệnh lý về tai.

BS Lê Duy Chung

Khoa CĐHA BV ĐH Y Hà Nội