BS Phạm Chính Trực

Khoa CĐHA – BV Đại Học Y Hà Nội