BS ĐOÀN VIẾT TRÌNH

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

BV Đại học Y Hà Nội