HÌNH ẢNH BỆNH LÝ ĐỘNG MẠCH VÀNH VÀ TIM TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY

BS Nguyễn Khôi Việt

Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Bạch Mai