BS Nguyễn Ngọc Cương
Khoa CĐHA – BV Đại Học Y Hà Nội