CÁC KHỐI TỔN THƯƠNG VÙNG CỔ

BS. Đặng Thị Bích Nguyệt

Khoa CĐHA – BV ĐH Y Hà Nội