HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ  CẤU TẠO  GIẢI PHẪU VÀ BỆNH LÝ  HẢI MÃ – THUỲ THÁI DƯƠNG

BS Lê Duy Chung – Khoa CĐHA BV ĐH Y Hà Nội