CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH NHIỄM TRÙNG NỘI SỌ

BS Đoàn Viết Trình – Khoa CĐHA BV ĐH Y Hà Nội