MỘT SỐ DẠNG TỔN THƯƠNG KHỚP VAI TRÊN HÌNH ẢNH 

                                                    MRI CÓ TIÊM THUỐC ĐỐI QUANG NỘI KHỚP

BS Nguyễn Thái Bình

BS Đặng Bích Nguyệt

Khoa Chẩn đoán hình ảnh – BV Đại học Y Hà Nội