Khoa Chẩn đoán hình ảnh- Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội – Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi tập huấn về:
“Tán sỏi qua da điều trị sỏi mật”

1. Thời gian tổ chức: Chiều thứ bẩy, ngày 05/01/2019

2. Địa điểm: Trường Đại học Y Hà Nội

3. Mục tiêu và chương trình dự kiến (đính kèm) Cập nhật kiến thức về Tán sỏi qua da điều trị sỏi mật

4. Phương pháp: Thuyết trình kết hợp thảo luận, hỏi đáp thắc mắc

5. Đối tượng đăng ký: Bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Nội khoa, Ngoại khoa và các bác sĩ quan tâm

6. Số lượng: khoảng 100 đại biểu.

7. Nộp hồ sơ và liên hệ:

– Đăng ký online: https://hpec.hmu.edu.vn/vn/tID1850_Dang-ky-hoi-thao.html

– Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại văn phòng Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội, tầng 1 nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội – Số 01 phố Tôn Thất Tùng – quận Đống Đa – Hà Nội từ ngày ra thông báo đến ngày 28/12/2018.

8. Lệ phí đăng ký tham dự: Đại biểu đăng ký tham dự trước 17h00, ngày 28/12/2018: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

Đại biểu đăng ký tham dự sau ngày 28/12/2018 và đăng ký tại chỗ: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng)

Lệ phí cấp Chứng nhận đào tạo y khoa: Đại biểu đăng ký Chứng nhận đào tạo y khoa do Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội cấp: 300.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng)

– Hướng dẫn nộp lệ phí : http://hpec.hmu.edu.vn/…/tID1837_THONG-BaO-Ve-CaCH-THuC-NoP…

– Liên hệ: 024-62959036, Email: trungtamdaotao@hpec.edu.vn

Chi tiết thông báo:
http://hpec.hmu.edu.vn/images/2019/Scan.pdf