METHANOL – CH3OH (cồn công nghiệp): thường được dùng trong công nghiệp làm dung môi, sơn,…

  • Rất độc nên hoàn toàn không được dùng để sản xuất rượu
  • Ngộ độc Methanol là nguyên nhân ngộ độc cấp tính ít gặp nhưng rất nguy hiểm, dễ gây tử vong
  • Thường do nguyên nhân tự sát, vô tình hoặc uống các chế phẩm có chứa tạp chất methanol