Thạc sĩ.

Vũ Tất Giao

Quá trình đào tạo:

2002-2008: Bác sĩ đa khoa, trường Đại học Y Hà Nội.

2009-2010: Bác sĩ chuyên khoa Ung thư, Đại học Y Hà Nội

2010-2011: Bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Hà Nội

2013-2015: Thạc sĩ, trường Đại học Y Hà Nội

2022 đến nay: Học Bác sĩ chuyên khoa cấp II - Đại Học Y Hà Nội

Quá trình công tác:

2008-2019: Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.

2020 – nay Bác sĩ trung tâm Chẩn đoán hình ảnh - Can thiệp điện quang, bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Chuyên môn sâu

Chẩn đoán hình ảnh gan mật

Chẩn đoán hình ảnh Vú - phụ khoa

Chẩn đoán hình ảnh sản khoa

Y học hạt nhân, SPECT, PET/CT.

Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Chủ trì 05 đề tài cấp cơ sở:

“Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán ung thư vú”, nghiệm thu năm 2011.

“Nghiên cứu giá trị của X -quang trong chẩn đoán ung thư vú”, nghiệm thu năm 2012.

“Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp”, nghiệm thu năm 2013.

“Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán hạch di căn”, nghiệm thu năm 2014.

“Nghiên cứu giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán ung thư tuyến vú”, nghiệm thu năm 2016.

Bài báo đã đăng, báo cáo hội nghị khoa học:

Số bài báo khoa học trong nước: 05 bài.

Số báo cáo hội nghị khoa học trong nước: 03.