Thạc sỹ - Bác sỹ

Trịnh Văn Duy

Tóm tắt sơ lược về quá trình đào tạo, quá trình công tác, các thành tích và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nổi bật

2008-2014: Sinh viện hệ đa khoa, Học Viện Quân Y.

2014-2015: Học chuyên khoa định hướng chuyên ngành CĐHA, ĐHY HN

2016-2018: Học Cao học chuyên ngành CĐHA tại trường ĐHY HN

2018-nay: Bác sỹ trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình:

Không

Các công trình khoa học đã công bố:

Số bài báo khoa học được đăng trong nước: 01 bài.

Số bài báo cáo hội nghị trong nước: 01 bài.

Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

Tham gia 01 đề tài cấp cơ sở:

Tên đề tài:Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ khớp thái dương hàm bình thường và trong một số trường hợp có hội chứng rối loạn nội khớp thái dương hàm”.

Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ:

Không

Khen thưởng:

Không