Thạc sỹ - Bác sỹ

Trịnh Văn Duy

Tóm tắt sơ lược về quá trình đào tạo, quá trình công tác, các thành tích và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nổi bật

2008-2014: Sinh viện hệ đa khoa, Học Viện Quân Y.

2014-2015: Học chuyên khoa định hướng chuyên ngành CĐHA, ĐHY HN

2016-2018: Học Cao học chuyên ngành CĐHA tại trường ĐHY HN

2022 - 2024: Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, Trường ĐH Y Hà Nội.

2014 - 2016: Bác sỹ Khoa chẩn đoán hình ảnh - Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức.

2018-nay: Bác sỹ trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Chuyên môn sâu

CĐHA khớp thái dương hàm

Các công trình khoa học đã công bố:

Số bài báo khoa học được đăng trong nước: 01 bài.

Số bài báo cáo hội nghị trong nước: 01 bài.

Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

Tham gia 01 đề tài cấp cơ sở:

Tên đề tài:Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ khớp thái dương hàm bình thường và trong một số trường hợp có hội chứng rối loạn nội khớp thái dương hàm”.