Thạc sĩ, BSNT

Trần Nguyễn Khánh Chi

Bác sỹ Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Giới thiệu

Quá trình đào tạo

2013-2019: Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội
2019-2022: Bác sĩ nội trú CĐHA tại Trường Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2013-2019: Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội
2019-2022: Bác sĩ nội trú Chẩn đoán hình ảnh tại Trường Đại học Y Hà Nội
2022- nay: Làm việc tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Chuyên môn, kỹ thuật chuyên sâu

Chẩn đoán các kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI), CLVT, Xquang
Siêu âm tổng quát, mạch máu, cơ xương khớp...
Thực hiện các thủ thuật chọc hút tế bào, tiêm khớp dưới hướng dẫn siêu âm...

Ngôn ngữ

Việt, Anh