Thạc sỹ. Bác sỹ nội trú

Trần Lê Sơn

Tóm tắt sơ lược về quá trình đào tạo, quá trình công tác, các thành tích và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nổi bật

2010-2016. Sinh viện hệ đa khoa, trường ĐHY HN

2016-2019. BSNT chuyên ngành CĐHA, ĐHY HN

2022 - nay: Bác sĩ chuyên khoa cấp II tại Đại học Y Hà Nội

2019-nay. Bác sĩ CĐHA BV ĐHY HN

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình (Thống kê số lượng, tên cuốn sách, giáo trình, năm xuất bản ): không

Các công trình khoa học đã công bố (Thống kê số lượng bài đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế)

Số bài báo khoa học trong nước: 2 bài

- Một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân điều trị ARV tại bệnh viện nhi trung ương
- Đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính ung thư phổi trước và sau điều trị đích tại bệnh viện K trung ương

Số bài báo cáo hội nghị trong nước: 1 bài