Bác sỹ nội trú

Phan Nhân Hiển

Bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang - BV ĐH Y Hà Nội

Tóm tắt sơ lược về quá trình đào tạo, quá trình công tác, các thành tích và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nổi bật

2006-2012: Sinh viên Bác sỹ đa khoa. Đại học Y Hà Nội

2012-2015: Bác sỹ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh

2021-2024: Nghiên cứu sinh tại College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul, Republic of Korea.

4/2022- 2024: Interventional Radiology Fellowship. Seoul St' Mary Hospital. Seoul, Republic of Korea.

2015- nay: Bác sỹ Trung tâm CĐHA & CTĐQ - BV Đại học Y Hà Nội

Chuyên môn sâu

Điện quang can thiệp ung bướu

Điện quang Can thiệp Gan mật

Điện quang can thiệp Thần Kinh

Chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu gan mật.

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình (Thống kê số lượng, tên cuốn sách, giáo trình, năm xuất bản )

Cập nhật chẩn đoán và điều trị sỏi mật (Chủ biên: PGS. TS. Phạm Đức Huấn 2020)

Các công trình khoa học đã công bố (Thống kê số lượng bài đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế)

8 Bài báo quốc tế (Trong đấy 4 bài là tác giả chính, 3 bài thuộc danh mục SCIE).

6 Bài báo trong nước (trong đấy 2 bài là tác giả chỉnh)

Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia (Thống kê số lượng đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở, đề tài thử nghiệm lâm sàng và hợp tác quốc tế đã chủ trì hoặc tham gia; thời gian thực hiện, kết quả nghiệm thu)

Thành viên tổ chức

Hội Điện Quang Y học Hạt Nhân Việt Nam

Hội Điện Quang Can Thiệp Việt Nam

Society of Interventional Oncology.

Khen thưởng

Giả nhì và Giải ba hội nghị khoa học sáng tạo tuổi trẻ