Bác sỹ nội trú

Phan Nhân Hiển

Bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang - BV ĐH Y Hà Nội

Tóm tắt sơ lược về quá trình đào tạo, quá trình công tác, các thành tích và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nổi bật

2006-2012: Sinh viên hệ bác sỹ đa khoa Trường Đại học Y Hà Nội

2012-2015: Học Bác sỹ nội trú bệnh viện

2015- nay: Bác sỹ Trung tâm CĐHA &CTĐQ - BV Đại học Y Hà Nội

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình (Thống kê số lượng, tên cuốn sách, giáo trình, năm xuất bản )

Cập nhật chẩn đoán và điều trị sỏi mật (Chủ biên: PGS. TS. Phạm Đức Huấn 2020)

Các công trình khoa học đã công bố (Thống kê số lượng bài đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế)

Số bài báo khoa học được đăng trong nước: 6 bài

Số bài báo cáo hội nghị trong nước: 3 bài

Số bài báo khoa học quốc tế: 1 bài

Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia (Thống kê số lượng đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở, đề tài thử nghiệm lâm sàng và hợp tác quốc tế đã chủ trì hoặc tham gia; thời gian thực hiện, kết quả nghiệm thu)

Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ (Thống kê số lượng và thời gian, chuyên ngành hướng dẫn)

Không

Khen thưởng (Thời gian và tên giải thưởng)

Không