Thạc sỹ

Phạm Xuân Thành

Tóm tắt sơ lược về quá trình đào tạo, quá trình công tác, các thành tích và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nổi bật

+ Quá trình đào tạo:

2011-2017. Sinh viện hệ đa khoa, trường ĐHY Hà Nội

2017-2020. Bác sĩ nội trú chuyên ngành CĐHA, ĐHY HN

+Quá trình công tác:

2020-nay: Bác sỹ TT CĐHA-CTĐQ BV ĐH Y Hà Nội

Bài báo, nghiên cứu khoa học

Bước đầu đánh giá kết quả tán sỏi mật bằng LASER qua da

Chuyên môn sâu

Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp

Ngôn ngữ

Anh, Pháp, Việt