Thạc sỹ

Phạm Xuân Thành

Tóm tắt sơ lược về quá trình đào tạo, quá trình công tác, các thành tích và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nổi bật

+ Quá trình đào tạo:

2011-2017. Sinh viện hệ đa khoa, trường ĐHY Hà Nội

2017-2020. Bác sĩ nội trú chuyên ngành CĐHA, ĐHY HN

+Quá trình công tác:

2020-nay: Bác sỹ khoa CĐHA- BV ĐH Y Hà Nội