Thạc sĩ, BSNT

Phạm Thu Huyền

Bác sỹ Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2014-2020: Bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y Hà Nội
2020-2023: Bác sĩ nội trú tại trường Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2014-2020: Bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y Hà Nội
2020-2023: Bác sĩ nội trú tại trường Đại học Y Hà Nội
2023- nay: Bác sĩ tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Bài báo, công trình nghiên cứu

Đánh giá hiệu quản dẫn lưu bể thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm và DSA tại bệnh viện Đại Học Y Hà Nội- Tạp chí điện quang.

Ngôn ngữ

Anh, Việt