Thạc sỹ. Bác sỹ nội trú

Phạm Hồng Cảnh

Bác sĩ Trung tâm CĐHA&CTĐQ

Tóm tắt sơ lược về quá trình đào tạo, quá trình công tác, các thành tích và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nổi bật

2009-2015. Sinh viện hệ đa khoa, trường ĐHY HN

2015-2018. BSNT chuyên ngành CĐHA, ĐHY HN

2018-nay. Bác sĩ CĐHA BV ĐHY HN

Chuyên môn sâu

Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm và DSA

Các công trình khoa học đã công bố (Thống kê số lượng bài đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế)

Số bài báo khoa học trong nước: 2 bài

Số bài báo khoa học quốc tế: 3 bài

Số bài báo cáo hội nghị trong nước: 2 bài

Khen thưởng (Thời gian và tên giải thưởng)

Giải nhất hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật tuổi trẻ thành phố Hà Nội 2022