Bác sỹ chuyên khoa II

Phạm Chính Trực

Bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang - BV ĐH Y Hà Nội

Tóm tắt sơ lược về quá trình đào tạo, quá trình công tác, các thành tích và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nổi bật

1989-1995:  Sinh viện hệ chuyên khoa Nhi, trường Đại Học Y Hà Nội.

2005-2007: Học thạc sỹ chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, trường Đại Học Y Hà Nội.

2018-2020: Học CK2 chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, trường Đại Học Y Hà Nội.

2013 - nay. Bác sỹ Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang, bệnh viện Đại Học Y Hà Nội

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình (Thống kê số lượng, tên cuốn sách, giáo trình, năm xuất bản)

Không

Các công trình khoa học đã công bố (Thống kê số lượng bài đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế)

Số bài báo khoa học được đăng trong nước: không

Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia (Thống kê số lượng đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở, đề tài thử nghiệm lâm sàng và hợp tác quốc tế đã chủ trì hoặc tham gia; thời gian thực hiện, kết quả nghiệm thu)

Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ (Thống kê số lượng và thời gian, chuyên ngành hướng dẫn)

Không

Khen thưởng (Thời gian và tên giải thưởng)

Không