Thạc sĩ, BS

Nguyễn Văn Tuấn

Bác sỹ Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2012 -2018 : Bác sĩ đa khoa trường ĐHYHN
2018- 2021 : học BSNT CĐHA khóa 43 trường ĐHYHN

Quá trình công tác

2021 - nay : Công tác tại trung tâm CĐHA và CTĐQ, BVĐHYHN

Chuyên môn, kỹ thuật chuyên sâu

Can thiệp mạch dưới hướng dẫn DSA

Ngôn ngữ

Anh, Việt

Khen thưởng

Sinh viên của năm (ĐHY Hà Nội 2015-2016)