Thạc sỹ. Bác sỹ

Nguyễn Văn Quế

Tóm tắt sơ lược về quá trình đào tạo, quá trình công tác, các thành tích và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nổi bật

2000-2006. Sinh viện hệ đa khoa, trường ĐHY Thái Bình

2006-2007. CKĐHchuyên ngành CĐHA, ĐHY HN

2011-2013. Cao học chuyên ngành CĐHA, ĐHY HN

2013-nay. Bác sĩ TRUNG TÂM CĐHA VÀ CAN THIỆP ĐIỆN QUANG BV ĐHY HN

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình (Thống kê số lượng, tên cuốn sách, giáo trình, năm xuất bản):

Không

Các công trình khoa học đã công bố (Thống kê số lượng bài đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế)

Số bài báo khoa học trong nước: 1 bài

Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia (Thống kê số lượng đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở, đề tài thử nghiệm lâm sàng và hợp tác quốc tế đã chủ trì hoặc tham gia; thời gian thực hiện, kết quả nghiệm thu)

Tham gia 01 đề tài cấp cơ sở nghiệm thu 2013

Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ (Thống kê số lượng và thời gian, chuyên ngành hướng dẫn):

Không

Khen thưởng (Thời gian và tên giải thưởng)

Không