Thạc sĩ, bác sĩ

Nguyễn Tử Anh

Bác sĩ Trung tâm CĐHA & CTĐQ

Quá trình đào tạo:

2002-2008: Bác sĩ đa khoa, trường Đại học Y Thái Bình.

2008-2009: Định hướng Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội.

2011-2013: Thạc sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội.

Quá trình công tác:

2009-2010: Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp.

2010-2011: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh; tư nhân

2014-2020: Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

2020-nay: : Bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Can thiệp điện quang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Đề tài KH&CN các cấp đã tham chủ trì hoặc tham gia

- Đề tài Thạc sĩ: “ Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị lồng ruột trẻ Bệnh viện em tại Xanh Pôn”

Tham gia, báo cáo đề tài cơ sở:

- “ Đánh giá các yếu tố hình ảnh liên quan tới xuất huyết của dị dạng động tĩnh mạch não trên chụp mạch số hóa xóa nền”.

- “ Giá trị của siêu âm trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị lồng ruột trẻ Bệnh viện em tại Xanh Pôn”

Chuyên môn sâu

CĐHA nhi khoa