Thạc sĩ, bác sĩ

Nguyễn Tử Anh

Bác sĩ Trung tâm CĐHA & CTĐQ

Quá trình đào tạo:

2002-2008: Bác sĩ đa khoa, trường Đại học Y Thái Bình.

2008-2009: Định hướng Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội.

2011-2013: Thạc sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội.

Quá trình công tác:

2009-2010: Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp.

2010-2011: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh; tư nhân

2014-2020: Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

2020-nay: : Bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Can thiệp điện quang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Đề tài KH&CN các cấp đã tham chủ trì hoặc tham gia

- Đề tài Thạc sĩ: “ Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị lồng ruột trẻ Bệnh viện em tại Xanh Pôn”

Tham gia, báo cáo đề tài cơ sở:

- “ Đánh giá các yếu tố hình ảnh liên quan tới xuất huyết của dị dạng động tĩnh mạch não trên chụp mạch số   hóa xóa nền”.

- “ Giá trị của siêu âm trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị lồng ruột trẻ Bệnh viện em tại Xanh Pôn”

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình (Thống kê số lượng, tên cuốn sách, giáo trình và năm xuất bản ):

Không

Các công trình khoa học đã công bố (Thống kê số lượng bài đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế) :

Không

Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ( Thống kê số lượng và thời gian, chuyên ngành hướng dẫn)

Không

Khen thưởng ( Thời gian và tên giải thưởng)

Không