Thạc sĩ, BSNT

Nguyễn Thuỳ Trang

Bác sỹ Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo và công tác

2013-2019: BSĐK tại Đại học Y Hà Nội

2019-2021: học BSNT CĐHA tại BV K Tân Triều và Đại học Y Hà Nội

2021-nay: công tác tại TTCĐHA VÀ CTĐQ- bệnh viện đại học Y Hà Nội

Các công trình khoa học đã công bố

Đề tài và các bài báo về các đề tài:

- Giá trị của cộng hưởng từ đa thông số trong phân biệt một số loại u tuyến mang tai thường gặp tại bệnh viện K Tân Triều
- Khảo sát tỷ lệ các allele HLA của các mẫu máu cuống rốn lưu trữ tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp