Thạc sĩ, BSNT

Nguyễn Thu Lan

Bác sỹ Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2013-2019: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội
2019-2022: Bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2013-2019: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội
2019-2022: Bác sĩ nội trú Chẩn đoán hình ảnh Đại học Y Hà Nội
2023- đến nay: Làm việc tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang BV ĐHY Hà Nội

Ngôn ngữ

Việt, Anh