Thạc sĩ, BSNT

Nguyễn Thị Vân Anh

Bác sỹ Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2013-2019: Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội
2019-2022: Bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2013-2019: Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội
2019-2022: Bác sĩ nội trú Chẩn đoán hình ảnh tại Trường Đại học Y Hà Nội
2022- nay: Làm việc tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Các công trình khoa học đã công bố

Tác giả chính 01 bài báo trong nước (tạp chí nghiên cứu y học)

Đồng tác giả 06 bài báo quốc tế

Ngôn ngữ

Anh, Việt

Khen thưởng

Giải nhất báo cáo hội nghị khoa học tuổi trẻ bệnh viện hữu nghị Việt Đức