Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú

Nguyễn Thị Miền

Bác sỹ khoa CĐHA – BV ĐH Y Hà Nội

Tóm tắt sơ lược về quá trình đào tạo, quá trình công tác:

2010-2016: Sinh viên hệ bác sỹ đa khoa Trường Đại học Y Hà Nội

2016-2019: Học Bác sỹ nội trú chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh.

2019- đến nay: Bác sỹ khoa Chẩn đoán hình ảnh- BV Đại học Y Hà Nội

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình (Thống kê số lượng, tên cuốn sách, giáo trình và năm xuất bản ):

Không

Các công trình khoa học đã công bố (Thống kê số lượng bài đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế)

Số bài báo khoa học được đăng trong nước: 2 bài

Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia(Thống kê số lượng đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở, đề tài thử nghiệm lâm sàng và hợp tác quốc tế đã chủ trì hoặc tham gia; thời gian thực hiện, kết quả nghiệm thu)

Không

Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Không

Khen thưởng ( Thời gian và tên giải thưởng)

Không