Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú

Nguyễn Thị Miền

Bác sỹ khoa CĐHA – BV ĐH Y Hà Nội

Tóm tắt sơ lược về quá trình đào tạo, quá trình công tác:

2010-2016: Sinh viên hệ bác sỹ đa khoa Trường Đại học Y Hà Nội

2016-2019: Học Bác sỹ nội trú chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh.

2022 - nay: Bác sĩ chuyên khoa cấp II tại Trường Đại học Y Hà Nội

2019- đến nay: Bác sỹ TT Chẩn đoán hình ảnh-Can thiệp điện quang BV Đại học Y Hà Nội

Chuyên môn sâu

Chẩn đoán hình ảnh tai

Các công trình khoa học đã công bố (Thống kê số lượng bài đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế)

Số bài báo khoa học được đăng trong nước: 2 bài