Thạc sỹ - Bác sỹ

Nguyễn Thị Hương

Bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang - BV ĐH Y Hà Nội

Tóm tắt sơ lược về quá trình đào tạo, quá trình công tác, các thành tích và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nổi bật

1998-2004: Sinh viên hệ bác sỹ đa khoa, trường ĐHYHN

2004-2005. Học viên lớp chuyên khoa định hướng CĐHA, trường ĐHYHN

2005-2008. BSNT chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, trường ĐHYHN

2008- đến nay. Bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang, bệnh viện ĐHYHN

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình (Thống kê số lượng, tên cuốn sách, giáo trình, năm xuất bản ): không

Các công trình khoa học đã công bố (Thống kê số lượng bài đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế)

Số bài báo khoa học trong nước: 08 bài

Số bài báo cáo hội nghị trong nước: 05 bài

Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

Chủ trì 01 đề tài cấp cơ sở:

“Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ của bệnh lý u hạt Sillicone ở tuyến vú”, nghiệm thu năm 2016.

Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ (Thống kê số lượng và thời gian, chuyên ngành hướng dẫn)

Không

Khen thưởng (Thời gian và tên giải thưởng)

Bằng khen giải ba Hội thao kỹ thuật tuổi trẻ sáng tạo nghành y tế khu vực Hà Nội lần thứ XXIV, năm 2011