Thạc sĩ, BSNT

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Bác sỹ Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2012-2018: Học BSĐK trường ĐH Y khoa Vinh
2018-2021: Học BSNT CĐHA ĐHY Hà Nội

Quá trình công tác

2021-nay: làm việc tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh BV ĐHY Hà Nội

Chuyên môn, kỹ thuật chuyên sâu

Cộng hưởng từ thai

Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm, CLVT

Các công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu giá trị của MRI trong đánh giá thần kinh sọ não thai nhi

Ngôn ngữ

Việt, Anh